<   

GASTRONOMİ TURİZMİ DERNEĞİ (GTD) BİLİM KURULU

Dr. Mesut İNAN Bilim Kurulu Koordinatörü -  Gastro Akademi Başkanı

Nilüfer Yücedağ - Bilim Kurulu Sorumlusu

Prof. Dr. Ahmet Bülend Göksel
Kıbrıs İlim Üniversitesi Rektörü

Prof. Dr. Birol Saygı
Beykoz Üniversitesi
Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölüm Başkanı

Prof. Dr. Fügen Durlu Özkaya
Hacı Bayram Veli Üniversitesi,
Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü Başkanı

Prof. Dr. Harun Aksu
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa,
Veteriner Fakültesi, Gıda Hijyeni ve Teknolojisi Bölümü

Doç. Dr. Burak Mil
Kent Üniversitesi
Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölüm Başkanı

Doç. Dr. Cem Karagözlü
Ege Üniversitesi
Ziraat Fakültesi Süt Teknolojisi Bölümü

Doç. Dr. Efsun Dindar
Uludağ Üniversitesi
Çevre Mühendisliği Bölümü

Doç. Dr. Emrah Özkul
Kocaeli Üniversitesi
Turizm Fakültesi, Konaklama İşletmeciliği Bölüm Başkanı

Doç. Dr. Filiz Aksu
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa,
Veterinerlik MYO, Gıda İşleme Bölümü,
Gıda Teknolojisi Programı

Prof. Dr. Hülya Kurgun

Doç. Dr. Sema Sandıkçı Altunatmaz
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa,  Veterinerlik MYO Gıda İşleme Bölümü,
Gıda Teknolojisi Programı

Doç. Dr. Şevki Ulama
Sakarya Uygulamalı Bilimler Ünv. (SUBU)
Turizm Fakültesi, Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölüm Başkanı

Doç. Dr. Mücahit Taha Özkaya,
Ankara Üniversitesi
Ziraat Fakültesi

Doç  Dr. Nur Ündey

Dr. Öğretim Üyesi Ebru Özlem Güven  Sakarya Uygulamalı Bilimler Ünv. (SUBU) Turizm Fakültesi Dekan Yrd.

Dr. Öğretim Üyesi Elif Savaş
Balıkesir Üniversitesi
Gıda Mühendisliği Bölümü Başkan Yardımcısı

Dr. Öğretim Üyesi Gülçin Algan Özkök
Selçuk Üniversitesi
Turizm Fakültesi, Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü

Dr. Öğretim Üyesi Gülçin Özbay
Sakarya Uygulamalı Bilimler Ünv. (SUBU)
Turizm Fakültesi, Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü

Dr. Öğretim Üyesi Nihan Yarmacı
Gedik Üniversitesi
Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölüm Başkanı

Vet. Hek. Selim Özkök (MsC)
Selçuk Ünv. Teknokent Algıfarm Ar-Ge