<  

GASTRO AKADEMİ

 

 1. AMAÇ

Dr. Mesut İNAN'ın başkanlığında yönetilen GASTRO Akademi; Turizm ve gastronomi sektöründe halihazırda çalışan veya yeni işe alım sürecinde ihtiyaç duyulan personelin, sektörden gelen eğitim taleplerine göre hızlı ve pratik bir şekilde meslek eğitimi alması için amacını gerçekleştirmek için Gastronomi Turizmi Derneği tarafından kurulmuştur.

 1. VİZYON

GASTRO Akademi;

  1. İhtiyacı temel alan, nokta atışı eğitimler,
  2. Üniversite – iş dünyası işbirliği için iyi uygulama modeli,
  3. Akademik yaklaşım, uygulamaya odaklı eğitim yaklaşımı

ile turizm ve gastronomi sektöründe en önemli ihtiyacı olan nitelikli insan kaynaklarının sağlanmasına odaklanmaktadır.

 1. UYGULAMA PLANI
 1. Meslek eğitimi profil çalışması: GASTRO Akademi halihazırda yürütülen meslek eğitimi çalışmalarından farklı bir yapıda, talebe bağlı olarak eğitimler gerçekleştirecektir.

Bu çerçevede GASTRO Akademi;Turizm ve gastronomi sektöründe, nitelikli eleman ihtiyacı duydukları meslekleri ve bu mesleklerde aradıkları niteliklerin tespit edilmesine yönelik bir saha/araştırma çalışması yapmıştır. Bu çalışma, belirli periyodik süreçlerde tekrar edilecek ve düzenli olarak sektörün ihtiyaçları yenilenecektir.

 1. Meslek eğitimi müfredat çalışması: Yapılan profil çalışması kapsamında öne çıkan alanlarda, uygulamaya yönelik eğitimlerin süresinin ve içeriğinin belirlenmesine yönelik hareket edilecektir. Bu noktada eğitimlerin, ihtiyaçlar çerçevesinde hızlı bir şekilde tamamlanması, nokta atışı, kullanışlı bir içerik ile hayata geçirilmesi temel alınacaktır.
 2. Sektörden eğitmenlerin belirlenmesi: GASTRO Akademi’nin en önemli bilgi kaynağı sektörün bizzat kendisi olacaktır. Bu kapsamda profil araştırması sürecinde özellikle Gastronomi Turizmi Derneği’ne üye olan sektor temsilcilerine eğitim vermek isteyecekleri konular  sorulacak ve bu kapsamda her bir meslek eğitiminde acenta sahiplerinin GASTRO Akademi Eğitmeni olarak etkin rol almaları sağlanacaktır.
 3. Potansiyel ortak kuruluşlarla anlaşmalar yapılması: GASTRO Akademi iş dünyası – üniversite işbirliğini baz alan, akademik yaklaşımı dikkate alan ancak uygulamaya yönelik eğitimleri temel alan bir yaklaşıma sahip olacaktır. Bu kapsamda üniversitelerden temsilcilerin de planlama sürecine katkısı, üniversitelerle yapılan protokoller çerçevesinde sağlanacaktır.

      4 .ÜNİVERSİTELERLE İŞBİRLİKLERİ 

GASTRO Akademi kapsamında gerçekleştirilecek eğitim programları çerçevesinde üniversitelerle işbirliği yapılması planlanmaktadır. İşbirliği çerçevesinde üniversitelerden;

  1. Eğitim programlarının içerik ve müfredatının geliştirilmesi konusunda destek,
  2. Eğitim programlarının gerçekleştirilmesi sürecinde eğitmen/materyal desteği,
  3. Ortak staj programları geliştirilmesi,
  4. GTD üyelerine yönelik eğiticilerin eğitimi konusunda işbirliği.

konularında destek alınacaktır.