< sss   

GT ULUSLARARASI HİJYEN  PLAKETİ ve SERTİFİKASININ AMACI NEDİR?

GT HİJYEN Plaketi ve SERTİFİKASI ile Turizm konaklama tesisleri ve yeme içme sektörü, spa ve fitness merkezleri, yatlar gibi turizm sektör temsilcilerine yönelik TC Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından belirlenen kriterler çerçevesinde GT Hijyen eğitimleriyle değerlendirilmesi ve neticesinde uygun görülen işletmelere “GT HİJYEN SERTİFİKASI ve PLAKETİ” verilmesi hedeflenmiştir.

NEDEN GT HİJYEN BELGESİ?

Bilindiği gibi ülkemizdeki Covid-19 sonrasında turizm sektörüne getirilen kriterlerde belirlenen koşulların sağlanıp sağlanmadığının tespiti ve gerektiğinde yasal yaptırımlarla ve önlemlerle bu koşulların karşılanmasını sağlayarak tüketicinin güven duyacağı tesislerden yararlanabilmesini amaçlamaktadır.

 Ancak, mevzuattaki kriterleri özenle uygulayan ve sürdürülebilir hale getirerek COVİD -19 güvenliğine üst düzeyde önem veren işletmelerin, ödüllendirmesi ile ilgili bir mekanizma bulunmamaktadır.

Bu çalışmanın temel amaçlarından biri de turizm sektöründe güvenli tatil, servis kalitesi, memnuniyet ve hijyen gibi kriterleri arttırmak, işletmeler arasında daha iyiye yönelmek amacıyla bir rekabet ortamı ve farkındalık yaratmaktır.

KİMLER BAŞVURABİLİR?

Turizm sektöründe faaliyet gösteren hoteller, yeme içme tesisleri, spa ve fitness merkezleri, yat işletmecileri başvuruda bulunabilir.  

NASIL BAŞVURU YAPILIR?

Başvurular doğrudan web adresinde bulunan bir başvuru formu linkinin doldurulmasıyla bağlantı kurularak yapılabilir.

BAŞVURU SONRASINDA SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK?

Başvuruları kabul edilen işletmeler öncelikle ONLINE eğitime girecekler sonrasında ONLINE  sınav olacaklardır. Sınav sonrasında DIVERSEY TURKIYE tarafından ön denetim yapılacak ve işletmenin varsa eksikliklerini belirten bir rapor hazırlanacaktır. En sonunda da TURKAK (Türkiye Akreditasyon Kurumu) Onaylı Belgelendirme kuruluşumuz tarafından Denetim yapılacaktır. Denetimi geçen tüm işletmelere; Online GT Pandemi ve Hijyen eğitimi, Diversey ön denetleme raporu, Uluslararası akredite sertifika, TÜRKAK (Türkiye Akreditasyon Kurumu) onaylı Sağlıklı Turizm Sertifikası, pirinç levha, GT Elektronik sertifikalı kimlik kartı (barkod okutuculu) verilecektir.

DEĞERLENDİRME NASIL OLACAK?

TURKAK(Türkiye Akreditasyon Kurumu) tarafından verilecek SAĞLIKLI TURİZM SERTİFİKASI VE GT HIJYEN Plaket/Sertifikası almak üzere, başvuran işyerleri, kurul adına görevlendirilen komisyon tarafından belirlenen kriterler çerçevesinde değerlendirilecektir.

Değerlendirme Komisyonu; GTD Gastro Akademi ve GTD Bilim Kurulu, Birlikte hareket edilen STK temsilcileri ve DİVERSEY TÜRKİYE tarafından oluşmaktadır. Komisyon, yaptığı denetimde belirlenen  kriterlerin karşılanması durumunda, GT HİJYEN Plaketi ve sertifikası verilmesine karar verecektir.

Bu bağlamda GT HİJYEN Plaketi ve sertifikası; tarafsızlık ilkesi ile uluslararası akreditasyon kurumu onaylı ve resmi otoriteler tarafından kabul edilen kapsamlı ve objektif bir projedir.

ALDIĞIM EĞİTİMİ NASIL BELGELENDİRECEĞİM?

Alınan tüm eğitimlerin sertifikaları kağıt döküm haricinde,  işletme çalışanları için düzenlenecek kredi kartı büyüklüğündeki tüm dünyaca tanınırlığı olan elektronik sertifika kartı verilecektir. Bu kartta alınan tüm eğitimler ve çalışanların sağlık bilgileri yer alacaktır. Yaka kartı olarak kullanılabilecek olan bu kimlik içinde barkot okuyucu da olacağından isteyen herkes bu eğitim bilgilerine ulaşabilerek gelen müşteriler içinde “Güven duygusu” sağlanacaktır.

 

 

ÖDEMEYİ NEREYE YAPACAĞIM?

Ödemeleri sizlere bildirilecek banka hesap numarasına yapabileceksiniz. Ödemenin gerçekleşmesinden sonra tarafınıza link verilecek ve eğitim alacak işletme çalışanları bu link üzerinden kimlik bilgilerini ve fotoğraflarını yükleyeceklerdir.

EĞİTİME NASIL KATILACAĞIM?

Eğitimlerimiz ONLINE olacağı için sizlere ileteceğimiz link üzerinde günün her saatinde internet erişimi olan her cihazla bağlanarak katılabileceksiniz?

EĞİTİM SONRASI GİRECEĞİM SINAVDA BAŞARI NOTU KAÇ OLACAK?

Eğitim sınavımız yine ONLINE olacak ve minimum %60 başarı şartı aranacaktır.

GT HİJYEN BELGESİNİN GEÇERLİLİĞİ NE KADAR SÜREYİ KAPSAYACAK?

GT Hijyen Sertifikasının geçerliliği 1 yıldır. Sonrasında yenilenmesi gerekmektedir.

SİZDEN BAŞKA HANGİ EĞİTİMLERİ ALABİLİRİZ?

Bizden başta ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi, SO 22000 Gıda Güvenliği Sistemi, HACCP denetimi, ISO 14001 Çevre yönetimi sistemi, ISO 27001 Bilgi Güvenliği Sistemi, ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi, ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi olmak üzere tüm ISO eğitimlerini alabilirsiniz.

İŞLETMEDE EĞİTİM ALAN VE SONRA AYRILANIN BELGESİ İPTAL OLACAK MI?

Eğitim sertifikasında katılımcının adının yanı sıra işletmenin de adı yazacağı için işletmeden talep edilmesi yönünde talep gelmediği sürece 1 yıl geçerliliğini koruyacaktır.

GT HİJYEN PLAKETİ VE SERTİFİKASINA SAHİP OLMANIN SAĞLAYACAĞI AVANTAJLAR NELERDİR?

1- Öncelikle GT HİJYEN Plaketi ve sertifikası sahip olan işletmelerin, Kamu Kurum ve Kuruluşları ile özel kuruluşlar ve STK’ların internet sayfalarında, çeşitli gazete ve dergilerde, yurt içi ve yurt dışındaki sanal platformlarda,  reklam ve tanıtım yapılması yoluyla tüm Türkiye ve yurtdışına tanıtılması sağlanacaktır.

2- Özellikle TÜRSAB’a bağlı faaliyet gösteren acentalara bildirilecek ve gelen yerli ve yabancı turistlerin öncelikle bu işletmeleri tercih etmeleri gerektiği belirtilecektir.

3- GT HİJYEN Plaketi ve sertifikası sahibi olan yeme içme işletmelerine mutlaka uğranılması ve yerel lezzetlerin güvenle tadılacağını belirtir bir gösterge olacaktır. 

4-Türk Mutfağının lezzet, güvenilirlik ve memnuniyet verici özelliklerini taşımaya hak kazanan bu işletmeler Türk Mutfağı elçileri olarak ulusal ve uluslararası platformlarda tanıtılacaktır.

5- Marka olmada kolaylık sağlayacaktır.